stikstofonderzoek

Snel een vakkundig stikstofdepositie onderzoek laten uitvoeren? Van kleinschalige projecten tot complete woonwijken, wij leveren u tijdig de onderzoeksresultaten zodat uw proces geen vertraging op loopt!

Als blijkt dat uw project de emissiedrempel overschreid dan adviseren wij u over hoe u dit intern of extern kan compenseren.

Wat is een stikstofonderzoek?

Een stikstofonderzoek toont de stikstofdepositie van een project op de beschermde Natura-2000 gebieden aan. Deze gebieden zijn door de Wet Natuurbescherming beschermd omdat ze kwetsbaar zijn en in sommige gevallen in slechte staat verkeren. Dit betekend dat een project zoals woningbouw, sloopwerkzaamheden of verbouw niet zomaar meer worden toegestaan zonder deze te toetsen op stikstof uitstoot.

Als de uitstoot van het project onder de vastgestelde depositie drempelwaarde blijft dan is het niet nodig om een vergunning aan te vragen. Mocht het project wél meer uitstoot opleveren als is toegestaan dan zal een vergunning aangevraagd moeten worden en zullen er aanvullende maatregelen genomen moeten worden om de uitstoot te compenseren. Uiteraard ondersteunen en adviseren wij graag in dit proces!

stikstofonderzoek kraan naast gebouw

%

Aerius

Wij maken gebruik van de door de overheid ontwikkelde software Aerius.

%

Snelheid

Geen zin om lang te wachten? Meestal leveren wij uw rapport  binnen één week op!

%

Advisering

Wij adviseren u graag als uw project niet aan de normering voldoet. 

Hoe gaan we te werk?

1 - Inventarisatie

Nadat u met ons contact heeft opgenomen zullen wij met u het project bespreken om inzicht te krijgen in de plannen. Er zijn een aantal zaken die meespelen in de stikstofberekening, het kan zijn dat u na dit gesprek nog aanvullende gegevens moet aanleveren alvorens wij kunnen starten met het onderzoek.

2 - Het onderzoek

Aan de hand van de door u aangeleverde informatie gaan wij direct aan de slag met ons onderzoek. Hiervoor gebruiken wij de software Aerius om er achter te komen of de uitstoot van uw project onder óf boven de drempelwaarde valt. Als die er onder valt dan ronden wij het onderzoeksrapport af en ontvangt u deze binnen de afgesproken termijn.

3 - Te veel uitstoot?

Als na ons onderzoek blijkt dat uw project te veel uitstoot gaat produceren dan zullen wij u adviseren over welke interne maatregelen u kunt nemen om de uitstoot te verminderen, dit heet intern salderen. Als deze interne maatregelen niet afdoende blijken te zijn dan begeleiden wij u in het proces van extern salderen waarin u emissierechten kunt kopen of leasen. Zodra dit proces is afgerond ontvangt u van ons een volledig onderzoeksrapport.

4 - Vergunning aanvragen

Zodra u ons onderzoeksrapport in handen heeft kunt u deze gebruiken bij de aanvraag van uw vergunning, dit rapport dient u in te sturen tezamen met uw aanvraag.

Als is gebleken dat extern salderen de enige mogelijkheid is om de uitstoot terug te dringen dan dient u ook een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming aan te vragen.

Wat hoe onderzoeken wij precies?

We snappen dat het niet voor iedereen duidelijk is wat er precies onderzocht moet worden, wij informeren u hierover graag, klik op de onderstaande knop voor uitgebreide informatie. Heeft u desondanks toch nog vragen, schroom niet om contact met ons op te nemen voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Hoe ziet een onderzoek er uiteindelijk uit?

Wij hebben een voorbeeld onderzoek op de website geplaatst om een globale inschatting te geven van wat u van ons kunt verwachten, de gegevens zijn fictief maar het geeft een goede indruk van onze dienst.

Veelgestelde vragen

 • image/svg+xmlimage/svg+xml
  Wat is stikstofdepositie?

  Stikstof wordt vooral uitgestoten door landbouw, verkeer en industrie. De stikstofoxiden en ammoniak in de lucht komen uiteindelijk weer op de grond terecht. Dit heet stikstofdepositie. De stoffen kunnen met neerslag mee komen op de bodem, dit heet natte depositie. Maar ook kunnen planten of de bodem direct stikstof uit de lucht opnemen, dit heet droge depositie.

  Klik hier voor een compleet artikel met uitleg over de stikstofdepositie

  stikstof onderzoek wat is stikstofdepositie

  Bron afbeelding: RIVM

 • image/svg+xmlimage/svg+xml
  Wanneer is een stikstofberekening nodig?

  Iedereen die een activiteit start of wijzigt waarbij ammoniak of stikstofoxiden worden uitgestoten is volgens de Wet natuurbescherming mogelijk vergunningplichtig als deze uitstoot op Natura 2000-gebieden terecht komt. Middels een stikstofonderzoek wordt aangetoond of de beoogde activiteit een negatieve invloed heeft op deze natuurgebieden.

 • image/svg+xmlimage/svg+xml
  Hoe ver vanaf de plek van uitstoot slaat de stikstof neer?

  Er zijn een aantal bepalende factoren die hier van belang zijn, de hoogte boven het landschap van de uitstoot, de temperatuur van de lucht, de windrichting en kracht en de vorm van het landschap (vlak of heuvelachtig). In regel kan worden gesteld dat de stikstof dicht bij de plek van uitstoot meer neerslaat als verder weg maar stikstof kan weldegelijk honderden kilometers van de plek van uitstoot neerslaan. In dit laatste geval zal de uitstoot meestal uit de industrie komen die hoge schoorstenen gebruiken.

 • image/svg+xmlimage/svg+xml
  Hoe is de stikstofdepositie in Nederland als je deze vergelijkt met omliggende landen?

  In Nederland is de stikstofdepositie gemiddeld genomen hoger als in omliggende landen en de oorzaak hiervan is dat de plek van uitstoot veelal dichterbij de Natura-2000 gebieden ligt als in de grote omliggende landen. Daarom is de depositie ook hoger in deze natuurgebieden.

 • image/svg+xmlimage/svg+xml
  Wat is AERIUS?

  AERIUS is door de overheid ontwikkelde software waarmee de depositie van stikstof op Natura 2000 gebieden binnen Nederland kan worden berekend, gemonitord en geregistreerd. Wij maken gebruik van deze software voor het uitvoeren van uw stikstofonderzoek.

 • image/svg+xmlimage/svg+xml
  Hoe lang duurt het voor mijn stikstofonderzoek klaar is?

  Voor de meeste projecten zullen wij het onderzoek binnen 1 week opleveren, er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen zoals grote projecten waar veel bij komt kijken of als de depositie drempel door het project overschreden gaat worden. Dan zullen we aanvullend onderzoek moeten doen en met de klant moeten overleggen over de opties, dit kan meer tijd in beslag nemen.

Contact

Via onderstaand contactformulier kunt u ons per email bereiken, wij zullen tijdens kantooruren zo spoedig mogelijk reageren. Uiteraard kunt u ons ook telefonisch bereiken via: +31(6)20442216.