Welke factoren zijn van belang bij het maken van een stikstofdepositie onderzoek?

Welke factoren zijn van belang bij het maken van een stikstofdepositie onderzoek?

Het is welbekend dat bouwen of verbouwen van kantoorpanden, woningen, landbouwgronden niet zomaar mag worden uitgevoerd. Hier zijn verschillende redenen voor. Eén van de componenten waar rekening mee moet worden gehouden is de stikstofdepositie (lees in dit artikel precies wat stikstofdepositie is).

Stikstofonderzoek

Door het uitvoeren van een stikstofdepositie onderzoek wordt de emissie van stikstof in kaart gebracht en geanalyseerd, zoals deze door de geplande (bouw)activiteit wordt veroorzaakt. Wanneer uit het onderzoek blijkt dat tijdens zowel de bouw- en gebruiksfase de depositiedrempel niet wordt overschreden is er geen aanvullende vergunning nodig op basis van de Wet natuurbescherming.

Een stikstofdepositie onderzoek moet nauwkeurig en volgens vastgestelde regels worden uitgevoerd.
De huidige regelgeving schrijft voor dat een stikstofonderzoek moet worden uitgevoerd als het beoogde project valt binnen het invloed gebied van de Natura-2000 gebieden. Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning dient de aanvrager aan te tonen dat het project geen negatieve invloed heeft op deze natuurgebieden.

watisstikstof

De bouwfase

Het eerste gedeelte van het stikstofonderzoek betreft het onderzoek naar (mogelijke) stikstofdepositie in de bouwfase van het project.

Tijdens bouw- en/of verbouwwerkzaamheden van een bepaald project worden er gedurende een periode veel machines en andere werktuigen gebruikt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bouwkranen, shovels, heftrucks, aggregaten en andere bouwvoertuigen en -benodigdheden. Elk apparaat of elke machine dat wordt aangedreven door een verbrandingsmotor stoot uitlaatgassen uit. Uitlaatgassen bevatten verschillende (schadelijke) bestanddelen, waaronder stikstof.

In het bouwfase onderzoek wordt een lijst opgesteld van alle door fossiele brandstof aangedreven werktuigen, machines en materialen die worden gebruikt tijdens het bouwproces. Ook wordt vermeld wat de intensiteit van het gebruik is; een aggregaat staat bijvoorbeeld gedurende een lange periode te draaien terwijl een graafmachine misschien slechts één dag wordt gebruikt. Daarnaast worden per materiaal/machine ook de specificaties van de verbrandingsmotor uiteengezet; denk aan soort, type, vermogen en gebruiksfrequentie.

Voor de realisatie van het bouwproject komt er ook dagelijks personeel naar de bouwlocatie. Deze werknemers komen met verschillende vervoersmiddelen naar de locatie. Dit kunnen bestelbusjes zijn waarmee kleine materialen en gereedschappen worden vervoerd, gewone personenauto’s, maar ook vrachtwagens die bouwmaterialen en/of werktuigen komen bezorgen. De frequentie van dit verkeer is natuurlijk per bouwproject verschillend. De voertuigen worden opgedeeld in verschillende klassen:

  • Licht verkeer: personenauto’s
  • Middelzwaar verkeer: bestelbusjes
  • Zwaar verkeer: vrachtwagens

In het onderzoek naar de bouwfase wordt ook hier een overzichtslijst van gemaakt, inclusief de (verwachte) frequentie van de verschillende vervoersmiddelen.

stikstof onderzoek wat is stikstofdepositie

Het bouwfase onderzoek valt dus op te delen in 2 onderdelen:

1 – Overzicht van werktuigen, machines en materialen die in de bouwfase worden ingezet

  • Overzichtslijst van alle werktuigen die in de bouwfase worden gebruikt
  • De gebruiksfrequentie per werktuig
  • Specificaties van de verbrandingsmotor per werktuig (soort, type en vermogen)

2 – Overzicht van de gebruikte vervoersmiddelen t.b.v. het project

  • Overzichtslijst van alle vervoersmiddelen die in de bouwfase door personeel en leveranciers worden gebruikt.
  • De (verwachte) gebruiksfrequentie per voertuig, opgedeeld in klassen

Gebruiksfase

Wanneer de werkzaamheden zijn afgerond begint de gebruiksfase en hier richt het tweede deel van het onderzoek zich op. Bij dit gedeelte van het onderzoek richten we ons op 2 zaken, de eventuele uitstoot van het object en de te verwachten verkeersbewegingen van en naar het object. Een vrijstaande woning die volledig emissiearm gebouwd is levert een minder grote stikstof bijdrage als een distributiecentrum waar dagelijks tientallen vrachtwagens komen. Gezien de nieuwe wetgeving dat alle nieuwbouw bijna energieneutraal gebouwd dient te worden zal dit een steeds minder grote rol gaan spelen in de toekomst.

 

De agrarische sector

De agrarische bedrijven zijn een grote boosdoener als het gaat om stikstof uitstoot, mest van het vee is hierin de belangrijkste factor. Deze mest wordt over het land gestrooid om de groei van gewassen te bevorderen. De gebruiksfase van een veehouderij behoeft daarom extra aandacht, het is daarom van belang te weten welke dieren, de hoeveelheid en de leeftijd er in een stal gehuisvest zullen worden.

Stikstofonderzoek.nl is gespecialiseerd in stikstofproblematiek en ondersteund uw project snel en professioneel, groot of klein!

Wilt u een vakkundig stikstofdepositie onderzoek laten uitvoeren? Wij leveren u tijdig de verplichte onderzoeksresultaten zodat uw bouwproces geen vertraging op loopt! Neem contact met ons op om de mogelijkheden voor stikstofonderzoek voor uw project te bespreken.

Stikstofonderzoek.nl is gespecialiseerd in stikstofproblematiek en ondersteund uw project snel en professioneel, groot of klein!

Wilt u een vakkundig stikstofdepositie onderzoek laten uitvoeren? Wij leveren u tijdig de verplichte onderzoeksresultaten zodat uw bouwproces geen vertraging op loopt! Neem contact met ons op om de mogelijkheden voor stikstofonderzoek voor uw project te bespreken.